Historia Pałacu

Dziedzictwo Pałacu to prawdziwy skarb, który mamy nadzieję zachować dla przyszłych pokoleń. Historia Wiejc zaczęła się wraz z nastaniem XVIII wieku, kiedy to hrabiowie Kwileccy założyli tu Majątek Ziemski i wybudowali dwór. Wieś położona na terytorium Pierwszej Rzeczypospolitej, po trzecim zaborze
w 1793 roku, znalazła się w Królestwie Pruskim, aby potem, po upadku Napoleona, zostać w latach 1807-1815 częścią Księstwa Warszawskiego i powrócić w ręce Fryderyka Wilhelma.

Majątek w swej bogatej historii wyjątkowo często zmieniał swych właścicieli. Kwileccy, znajdujący się pod presją finansową, w latach 30. XIX wieku sprzedali go rodzinie Gorajskich. Ci zaś, po niespełna trzydziestu latach odsprzedali dwór rodzinie von Jena-Kothen, którzy wybudowali w tym czasie niewielki pałac. Oni natomiast, spieniężyli Majątek rodowi Lobecke, który z kolei na przełomie XIX i XX wieku sprzedał dobra Raetzollom. Tuż przed wybuchem I Wojny Światowej Majątek po raz kolejny zmienił właścicieli, aby trafić do znanego rodu von Bennigsen. W latach 30. XX wieku Oberleutnant Aleksander von Benninngsen rozbu­dował Majątek. Pałac został powiększony o boczne ryzality, jednocześnie ujednolico­no elewacje, a wnętrzom nadano nowe funkcje, osiągając w ten sposób formę neobaro­kowego pałacu. Wówczas również rozbudowano sięgający rzeki Warty park oraz położone po północno-zachodniej stronie pałacu zabudowania folwarczne.