Ekologiczna hodowla ryb

Nasze ryby hodowane są metodami ekologicznymi. Hodowla opiera się na planie zarządzania i kontroli jakości wody wypływającej z gospodarstwa rybnego aby zapewnić, że środowisko nie ucierpi z powodu produkcji. W ekologicznej produkcji zagęszczenie ryb jest ograniczone, co przekłada się na wyższy dobrostan ryb i skorupiaków. W produkcji nie stosuje się chemii.

 

Ryby hodowane w naszych stawach lub też dostarczone przez lokalnych hodowców, w miarę możliwości, umieszczamy w karcie dań proponowanej naszym Gościom.