Sala Jadalna

Sala Jadalna niewątpliwie pamięta czasy wyjątkowych obiadów wielu rodzin, które od stuleci zamieszkiwały Pałac. Dzisiaj jest dostępna dla także dla Państwa. Dzięki czemu możecie zorganizować w niej rodzinne uroczystości, spotkania okolicznościowe lub biznesowe.

 

 

Teatralnie Podkowa

Stół

owalny

Szkolnie

Okrągłe

stoły

Powierzchnia Wymiary
20 16 20 20 30 30 m2 5.5x5.5 m2